Chính Sách Bảo Mật

Học Bơi 247 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web Học Bơi 247.

Mục đích thu thập thông tin

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.
 • Gửi thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của Học Bơi 247.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

Cách sử dụng thông tin

 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của Học Bơi 247.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

Chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác cho mục đích marketing.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để họ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của Học Bơi 247.

Quyền lợi của người dùng

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho mục đích marketing.
 • Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này.
Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Cảm ơn bạn đã sử dụng Học Bơi 247!